Menu
ZŠ a MŠ Tučapy
ZŠ a MŠ Tučapy u Vyškova

Edukativně stimulační lekce se sovičkou Rozárkou

V naší ZŠ se stalo již tradicí pořádání edukativně stimulačních lekcí pro budoucí prvňáčky. I v letošním školním roce chceme Vašim dětem poskytnout kvalitní přípravu na vstup do 1. třídy. Celkem deseti lekcemi bude děti provázet sovička Rozárka a jiná lesní zvířátka. Lekce probíhají od podzimu do jara a jsou zakončeny před zápisem do 1. třídy.

Děti se budou zdokonalovat v níže uvedených oblastech

 • Jemná motorika, grafomotorika
 • Zrakové vnímání (zrak. diferenciace, analýza, syntéza, paměť)
 • Prostorová orientace, orientace v čase
 • Základní matematické představy
 • Řeč, myšlení
 • Sluchové vnímání (sluch. diferenciace, analýza, syntéza, paměť)

Rodič získá

 • odbornou diagnostiku předčtenářské, předmatematické a předinformační gramotnosti
 • možnost podílet se na průběhu lekcí
 • diagnostiku grafomotoriky
 • základní informace, doporučení, návody, jak pracovat s budoucím školákem
 • náměty a inspiraci pro přípravu dítěte ke školní docházce
 • praktické rady od zkušených pedagogů
 • přehled o chodu a vybavení školy

Organizace

 • celkem 10 lekcí po 45 minutách
 • s sebou pouze přezůvky (pomůcky pro děti budou zajištěny)
 • přítomnost rodiče, zákonného zástupce či jiného dospělého člena rodiny je nezbytná!

Během lekcí pracujeme s materiály z PPP Brno (od Mgr. J. Bednářové) - příspěvek činí 800 Kč.

Edukativně stimulační lekce 2023/24

ESS informace, přihláška 2023-24.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 139,36 kB

Školka

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská škola Tučapy, okres Vyškov, příspěvková organizace
Tučapy 116, PSČ 683 01

IČO: 70988269
ID dat.schr.: qp6vq2y
Č.ú.: 27-3903230257/0100

 
Základní škola
776 386 638

Mateřská škola
739 693 433

Školní jidelna
776 083 924

Školní družina
776 005 656
733 627 524
 
Facebook

ZŠ MŠ Tučapy