Menu
ZŠ a MŠ Tučapy
ZŠ a MŠ Tučapy u Vyškova

Bakaláři

Bakaláři jsou informační systém pro školy. Bakaláři obsahují mnoho modulů, které škole pomáhají zvládat běžný provoz a administrativu spjatou s chodem školy. Tento informační systém používá i naše škola.

V Bakalářích je i modul, který slouží pro komunikaci školy a rodičů. Tento modul se jmenuje Komens. Rodiče mohou dětem přes Komens omlouvat absenci, komunikovat s vyučujícími. Dále pak vidí v Bakalářích klasifikaci svého dítěte, akce školy a další důležité informace.

Jak a kde se přihlásit na Bakaláře?

  • Přejdete přímo na přihlašovací obrazovku. Klikněte zde.
  • Pokud chcete používat Bakaláře ve svém chytrém telefonu, nainstalujte si aplikaci Bakaláři do svého telefonu. Odkazy v pravém navigačním menu.

Kde získám přístupy do Bakalářů?

Přihlašovací údaje má k dispozici vždy třídní učitel vašeho dítěte, který vám je rád poskytne.

Proč mám dva přístupy do Bakalářů?

Dva přístupy do Bakalářů jsou proto, že jeden přístup je žákovský – pro žáka a druhý přístup je rodičovský – pro rodiče.

Přístup pro rodiče by neměl znát žák, protože se tímto přístupem dá omlouvat absence žáka a komunikovat s vyučujícími – žák vidí informace, které nemá vidět a může si sám omluvit absenci.

Z tohoto důvodu se přístup pro rodiče předává přímo rodičům nebo zasílá v zalepené obálce a třídní učitel chce obálku vrátit s podpisem, že ji rodič dostal zalepenou a neponičenou – žák rodičovský přístup neviděl.

Za přihlašovací údaje rodiče plně odpovídá rodič.

Mám více dětí?

Pokud máte více dětí, jsou Bakaláři připraveny na tuto skutečnost tak, že v jedné aplikaci si budete moci prohlížet informace o více dětech. Každému dítěti založte jeden profil a v seznamu profilů zvolte příslušný profil, který chcete prohlížet. Profil funguje i tehdy, pokud každé vaše dítě navštěvuje jinou základní školu, která také používá Bakaláře.

Pokud vstupujete do webové aplikace Bakaláři naší školy pomocí webového prohlížeče na adrese https://zsmstucapy.bakalari.cz/login, tak máte možnost si sloučit účty svých dětí na jedné základní škole a přihlásit se do Bakalářů jen jednou a přepínat si informace mezi svými dětmi. Přepínání je možné jen v rámci jedné školy.

Škola

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská škola Tučapy, okres Vyškov, příspěvková organizace
Tučapy 116, PSČ 683 01

IČO: 70988269
ID dat.schr.: qp6vq2y
Č.ú.: 27-3903230257/0100

 
Základní škola
776 386 638

Mateřská škola
739 693 433

Školní jidelna
776 083 924

Školní družina
776 005 656
733 627 524
 
Facebook

ZŠ MŠ Tučapy