Menu
ZŠ a MŠ Tučapy
ZŠ a MŠ Tučapy u Vyškova

O nás

Škola rodinného typu, s malým počtem dětí a přátelským prostředím umožňující individuální přístup k dětem i rodičům. Školní klima je pro nás velmi důležité. Věkově smíšené třídy přirozeně podporují spolupráci a rozvoj sociálních dovedností.
Žáci se už od první třídy učí angličtinu, systematicky rozvíjí své logické myšlení a s pomocí učitele pracují na zdravém rozvoji celé své osobnosti.

Na Základní škole v Tučapech vyučujeme 1.–5. ročník. Každému žákovi se dostává individuálního přístupu podle jeho potřeb v příjemném prostředí.

Vybavení nových odborných učeben. Zažádali jsme o dotaci v rámci 9. výzvy MAS Vyškovsko - IROP - Zkvalitnění vzdělávání a celoživotního učení III, ve které jsme byli úspěšní.

Velikost školy nově 3 třídy vybavené interaktivními tabulemi, notebooky, 3D tiskárnou, robotické ozoboty, kopírkami, čtenářským koutkem a keramickou dílnou. V rámci sportovních aktivit využíváme víceúčelové hřiště a venkovní pinpongový stůl.

Nabízíme svým žákům rodinné pohodové prostředí, kde mohou během přestávek mezi vyučovacími hodinami relaxovat venku.

Proto usilujeme

  • Rozvíjet osobnost žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, a také aby byl zodpovědný za své jednání v míře přiměřeně svému věku
  • Rozvíjení logického myšlení – v matematice využíváme prvky metody prof. Hejného
  • Připravit žáka pro multikulturní život – důraz klademe na výuku angličtiny
  • Vést žáky k využívání komunikačních technologií – využíváme výpočetní techniky ve všech předmětech, žáci běžně využívají ve výuce přidělený notebook     
  • Využívat efektivní metody výuky, které vedou žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci a respektu

Jazyková a počítačová gramotnost jsou v současné době nezbytným požadavkem kladeným na člověka 21. století.

Přímo ve školní budově se nachází i školní jídelna. Každý den jsou pro děti připravovány čerstvé svačiny a obědy.

Po vyučování žáci využívají

  • školní družinu s řadou zajímavých aktivit, projektových dnů...
  • zájmové kroužky (jejich nabídka se obměňuje podle možností a zájmu žáků)

Obrázky z historie školy

Stará škola

Škola dnes

ZŠ a MŠ

ZŠ a MŠ

Budova školy s nástavbou


Milé děti a rodiče,
dnes se společně podíváme do školy v Tučapech. Setkáme se zde s žáky a učiteli této školy. Symbolem této školy je moudrá sova Rozárka. A víte proč? Protože děti z této školy odcházejí na jinou školu s moudrostmi našeho světa, které se zde naučili. Také sova Rozárka dohlíží také na naše prvňáky, aby hezky psali.

A co se v této škole všechno děje?

O velké přestávce chodíme na čerstvý vzduch hrát míčové hry a jiné hry.

Hodné kuchařky nám dělají dobré svačinky. Taky nás baví program Kočičí zahrádky, v němž můžeme projevit své pocity a poslechnout problémy druhých, díky tomu naše problémy se nám nezdají tak strašné.

U. S., žákyně 4. ročníku


Děkujeme za spolupráci všem rodičům, kteří podporují naši/svoji školu jakýmkoliv způsobem.

Škola

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská škola Tučapy, okres Vyškov, příspěvková organizace
Tučapy 116, PSČ 683 01

IČO: 70988269
ID dat.schr.: qp6vq2y
Č.ú.: 27-3903230257/0100

 
Základní škola
776 386 638

Mateřská škola
739 693 433

Školní jidelna
776 083 924

Školní družina
776 005 656
733 627 524
 
Facebook

ZŠ MŠ Tučapy