Menu
ZŠ a MŠ Tučapy
ZŠ a MŠ Tučapy u Vyškova

Informace pro strávníky

Provozní doba a kontakt na vedoucí stravování

Provozní doba vedoucí stravování

 • Úterý: 6:30–9:30
 • Čtvrtek: 14.00 - 15.00
 • Pátek: 6:30–9:30

Máte-li dotazy na vedoucí stravování, volejte v provozní době na telefonní číslo 776 083 924.
Na stejném tel.čísle  se odhlašují i obědy dětí.

Odhlašování obědů

 • Obědy je nutné odhlašovat předem, maximálně do 7. hodiny ranní téhož dne. Odhlašení na tel. čísle školní jídelny.
 • Provní den neplánované nepřítomnosti je možné odebrat oběd (pouze 1. den) ve vlastním jídlonosiči, v době 10:45–11:00 hodin. V tento den musí být nepřítomnost strávníka na další dny odhlášena.
 • Přihlásit stravu po nepřítomnosti je nutné vždy nejpozději den předem do 11.30hodin
 • Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada
 • Peníze za stravné se vybírají až podle skutečně odebraných obědů v měsíci, tzn. za září se bude vybírat až v měsíci říjnu atd.

Pravidla pro výdej stravy do jídlonosičů

 • Strávník si donese mezi 10:45 a 11:00 čistý jídlonosič nebo pověřený pracovník  OÚ Tučapy - hromadně. Uloží je na pověřené místo na chodbě u zadního vchodu do budovy.
 • Každý strávník bude mít krabičku na doplněk oběda nebo salát. Pokud nebude mít připravenou nádobku, předpokládáme, že nemá o salát apod. zájem.
 • Do skleněných nebo znečištěných nádob stravu nevydáváme. Dle § 26 zákona nedoporučujeme také používat hliníkové nosiče. Dle zákona č.258/2000 o ochraně veřejného zdraví je osoba povinna zajistit, aby předměty běžného užívání za obvyklých nebo běžně nepředvídatelných podmínek, nepříznivě nezpů-sobovaly poškození zdraví fyzických osob nebo neovlivňovaly potraviny nebo pokrm.
 • Vstup do jídelny je možný pouze u vchodu do budovy ZŠ, za přísných bezpečnostních podmínek.
 • Po ukončení výdeje obědů ve 12:30 škola nezodpovídá za ponechané jídlonosiče.
 • Škola zodpovídá za hygienickou nezávadnost stravy.
 • Dle vyhlášky MZ č. 137/2004 paragraf 25 odst. 2 má být oběd spotřebován do 4 hodin po naplnění jídlonosiče.
 • Neodhlášený a neodebraný oběd je účtován a není za něj náhrada.

Jídelna

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská škola Tučapy, okres Vyškov, příspěvková organizace
Tučapy 116, PSČ 683 01

IČO: 70988269
ID dat.schr.: qp6vq2y
Č.ú.: 27-3903230257/0100

 
Základní škola
776 386 638

Mateřská škola
739 693 433

Školní jidelna
776 083 924

Školní družina
776 005 656
733 627 524
 
Facebook

ZŠ MŠ Tučapy