Menu
ZŠ a MŠ Tučapy
ZŠ a MŠ Tučapy u Vyškova

Režim dne

Čas Činnost
6:30–8:00
Příchod dětí do MŠ, volné hry, činnosti dle vzdělávací nabídky, individuální činnosti, úklid hraček
8:15–8:30 Tělovýchovná chvilka (dětská jóga, pohybové hry…)
8:30–9:00 Hygiena, dopolední svačina
9:00–9:30 Hlavní řízená činnosti
9:30–9:40 Řízená činnost s předškolními dětmi
9:30–9:50 Příprava na pobyt venku
9:30–11:30 Pobyt venku, příprava na oběd
11:30–12:00 Hygiena, oběd
12:00–12:30 Hygiena, příprava na odpočinek, odchod dětí domů po obědě
12:30–14:15 Relaxace, odpočinek na lůžku, klidové činnosti
14:15–14:45 Vstávání, úklid lůžkovin, hygiena, převlékání, odpolední svačina
14:45–16:25 Volné hry, odchod dětí domů
16:25–16:30 Uzamykání MŠ

*Režim dne je operativně přizpůsobován aktuální situaci.

Školka

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská škola Tučapy, okres Vyškov, příspěvková organizace
Tučapy 116, PSČ 683 01

IČO: 70988269
ID dat.schr.: qp6vq2y
Č.ú.: 27-3903230257/0100

 
Základní škola
776 386 638

Mateřská škola
739 693 433

Školní jidelna
776 083 924

Školní družina
776 005 656
733 627 524
 
Facebook

ZŠ MŠ Tučapy