Menu
ZŠ a MŠ Tučapy
ZŠ a MŠ Tučapy u Vyškova

Distanční výuka

Vážení rodiče,
od 1. 3. 2021 se na MŠ na základě krizového opatření plošně vztahuje povinnost distančního způsobu vzdělávání za podmínek stanovených v § 184a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 
K 1. 3. 2021 bylo MŠMT vydáno Doporučení pro vzdělávání distančním způsobem v MŠ, které je pro nás závazným dokumentem. Je povinností MŠ zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Daná forma distanční výuky, kterou jsme zvolili pro Vaše děti, je v souladu s výše uvedeným dokumentem a bude probíhat níže uvedenou formou:

  • off-line aktivit – budou Vám předány pracovní listy zaměřené na grafomotoriku, zrakové vnímání, předmatematické představy, rozvoj řečových dovedností... = portfolio 
  • on-line aktivit – nabídka webových výukových portálů, aplikací, týdenního plánu námětů zveřejněném níže

Dětem přejeme hodně zábavy a radosti z nově naučeného a těšíme se brzy na viděnou ve školce.

Za celý kolektiv MŠ 
D. Medunová
 

Další odkazy

Aplikace Readmio (dostupná v AppStore nebo Google play)

Školka

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská škola Tučapy, okres Vyškov, příspěvková organizace
Tučapy 116, PSČ 683 01

IČO: 70988269
ID dat.schr.: qp6vq2y
Č.ú.: 27-3903230257/0100

 
Základní škola
776 386 638

Mateřská škola
739 693 433

Školní jidelna
776 083 924

Školní družina
776 005 656
733 627 524
 
Facebook

ZŠ MŠ Tučapy