Zaměřeno na vědu

Celoroční projekt  nese název „DNY VĚDY.“

Cílem tohoto projektu je přiblížit dětem poznatky z vědy, techniky a přírody formou her, pokusů, zjišťování a ověřování,  soutěží, …....Budeme poznávat jak co kolem nás funguje.

Zaměřeno na vědu