Naše škola využila dotaci na dopravu na plavání  "Podpora výuky plavání v zš v roce 2019" (iv.etapa) ve výši 8.288,-Kč.

Projekt: Personální podpora ZŠ a MŠ Tučapy, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001530

 

VÝŠE PODPORY – 494 628 Kč

 

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

 

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2016

Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2018

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

 

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí

směřování.

 

Vybrané aktivity:

Školní asistent - personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Pedagogičtí pracovníci základních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.

 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

Školní asistent - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem. 

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole

 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Mateřská škola zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy.

 


 

 

Naše škola je zapojena do projektu EU peníze školám. Digitální učební materiály jsou zveřejněné na www.dumy.cz

Případová studie Případová_studie.doc

Příběh devátý je o nás Dobrá_praxe_ŠUŽ_2014.pdf 

Hřiště s pingpongovým stolem

 

V letošním školním roce 2013/2014 jsme se zapojili do projektu Škola pro udržitelný život. Díky němu budujeme sportoviště s pingpongovým stolem, který bude sloužit nejen naší škole,ale i celé obci Tučapy. Na jeho výstavbě se podílejí žáci naší školy, jejich rodiče a zaměstnanci Obecního úřadu Tučapy.

Všem moc děkujeme za pomoc a už se těšíme, jak si zahrajeme stolní tenis:-)

 

 

www.skolaprozivot.cz/projekt-skola-pro-udrzitelny-zivot

 


Vize a plán.pdf (134,6 kB)

Návrh realizace projektu.pdf (150,9 kB)

© 2010 - 2021 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode