Co jsme zažili v minulém školním roce

Den Země

17.05.2016 14:39
Žáci ze základní školy v Tučapech prožili opravdu barvitý Den Země. Hned na úvod si vyslechli přednášku o užitečnosti větrných elektráren pro životní prostředí, která byla vedena formou diskuze s odborníkem. Jejich správné odpovědi byly náležitě odměněny sladkou dobrotou. Dále následovala práce ve...

Den otevřených dveří

03.04.2016 16:06
V pátek 1. dubna žáci ZŠ Tučapy neopustili v obyklém čase své školní lavice. Stali se totiž poškoláky. Ve 14 hodin se otevřely dveře veřejnosti. Naši školu navštívili nejen rodiče, kteří s menšími rozpaky čekali, jaké překvapení je může čekat v tento den. Žáci uvítali návštěvníky, nabídli drobné...

Udržování tradic v Základní a mateřské škole Tučapy Velikonoční jarmark a koledování 17. a 18. března 2016

21.03.2016 15:55
Pro tyto dny jsme se věnovali hodiny výtvarné, pracovní a hudební výchovy a soustředili se na výrobu tradičních a netradičních výrobků z různých materiálů které nám udělaly radost, protože se nám dařilo. Hlavně se vložená energie vrátila, protože se návštěvníkům jarmarku naše výrobky líbily a byl o...

Karneval

25.02.2016 13:40
V pátek 12. února 2016 začal náš den ve škole netradičně. Hned před začátkem vyučování jsme se převlékli do svých sportovních kostýmů. Karnevalový den zahájila paní ředitelka v podobě boxera. První vyučovací hodinu jsme hledali na webu zajímavosti o tradicích karnevalů a masopustů v různých koutech...

Víkendový zájezd do divadla Polárka

21.01.2016 13:11
ZŠ Tučapy pořádala 17.1. 2016 zájezd do divadla Polárka. na Doktourskou pohádku od známého autora Karla Čapka. Celkem se zúčastnilo deset dětí a osm dospělých. Autobus se nepodařilo naplnit a tak jsme museli jet vlakem. V 13:45 byl sraz ve Vyškově na vlakovém nádraží a 14:02 byl odjezd. Z hlavního...

Tučapský zápis do první třídy

21.01.2016 07:59
Tučapský zápis do první třídy K zápisu, který se konal 15. 1. 2016, přišli předškoláci v doprovodu svých rodičů a někteří i prarodičů, aby plnili zajimavé disciplíny. U vchodu je vítal zatoulaný kocourek Mourek, kterého měli zavést po stopách do třídy. Tam na ně čekali paní učitelky s panem...

Předzápisová přípravka "STANU SE ŠKOLÁKEM"

15.12.2015 15:30
Srdečně zveme rodiče a jejich předškoláky na Den otevřených dveří. Akce se bude konat 15. prosince 2015 v 15:30h. Děti si ve školních lavicích procvičí své znalosti a dovednosti, zahrají si různé hry (seznamovací, smyslové, paměťové,...) a čeká je i překvapení. Následovat bude beseda s rodiči,...

Advent v MŠ a ZŠ

13.12.2015 11:54