Ceník stravného

S platností od 1.1.2018 se zvyšují finanční limity
na nákup potravin u jednotlivých věkových skupin
strávníků, hlavní a doplňková jídla takto:

 

MŠ děti 3 - 6 let

Přesnídávka 7 Kč
Oběd 20 Kč
Odpolední svačinka 6 Kč
Celý den 33 Kč
Dopoledne 26 Kč

 

MŠ děti, které ve školním roce dovrší 7 let

Přesnídávka 8 Kč
Oběd 22 Kč
Odpolední svačinka 6 Kč
Celý den 36 Kč
Dopoledne   29 Kč

 

1. - 4. ročník ZŠ

Oběd 25 Kč
Svačinka 8 Kč

 

5. ročník  ZŠ

Oběd 27 Kč
Svačinka 8 Kč

 

Cizí strávníci                                    58 Kč

Stravné je možné platit hotově. Upřednostňujeme platbu

inkasem  na účet č. : 27-3903230257/0100.

Alergeny ve školní jídelně

 

Označování alergenů v potravinách je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem.

 

Odvolání na legislativu:

EU – 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21

ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odstavec 10.

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

 

 Značení alergenů ve školních jídelnách

Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd. Dne 13.12.2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat.

 Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku slovně, nebo číslem označující alergen. Pokud bude zvolené číselné značení, bude v blízkosti jídelního lístku seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek.

 Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014. Komentář ke zmíněnému ustanovení naleznete v bodech 2.5.1 až 2.5.3 dokumentu otázek a odpovědí k nařízení 1169 na této stránce: https://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_legislation_en.htm

 

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/EU

1) Obiloviny obsahují lepek- nejedná se o celiakii, výrobky z nich

2) Korýši a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život

3) Vejce a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život

4) Ryby a výrobky z nich

5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život

6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich

7) Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život

8) Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů

9) Celer a výrobky z něj

10) Hořčice a výrobky z ní

11) Sezamová semena a výrobky z nich

12) Oxid siřičitý a siřičitany – v koncentrátech vyšších než 10 mg, ml/kg, 1, vyjádřeno SO2

13) Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj

14) Měkkýši a výrobky z nich

Konvektomat
Zdravější vaření - pořízený v únoru 2018

 

Odhlašování obědů

Obědy je nutné odhlašovat předem, maximálně do 7. hodiny ranní téhož dne.

Pokud oběd nestihnete odhlásit, je možné odebrat si ho (pouze 1. den) v jídlonosiči, v době 11.00 - 11.20 hodin

Peníze za stravné se vybírají až podle skutečně odebraných obědů v měsíci, tzn. za září se bude vybírat až v měsíci říjnu atd.

 

Provozní řád ŠJ