Malý vědec

Malý vědec

úterý 14:00 - 15:00

Mgr. Ladislav Chuchma

 

Kroužek Malý vědec je přírodovědně zaměřený kroužek pro šikovné a zvídavé děti.
Děláme pokusy, které dětem pomohou pochopit přírodní jevy kolem nás.
Děti získávají zručnost a základní laboratorní návyky, protože si pokusy dělají samy v
malých skupinkách. Zábavnou a hravou formou získávají nové znalosti a poznatky.