Vážení rodiče,
od 1.3.2021 se na MŠ na základě krizového opatření plošně vztahuje povinnost distančního způsobu vzdělávání za podmínek stanovených v § 184a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 
K 1.3.2021 bylo MŠMT vydáno Doporučení pro vzdělávání distančním způsobem v MŠ, které je pro nás závazným dokumentem. Je povinností MŠ zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné

Daná forma distanční výuky, kterou jsme zvolili pro Vaše děti, je v souladu s výše uvedeným dokumentem a bude probíhat níže uvedenou formou:

  • off-line aktivit - budou Vám předány pracovní listy zaměřené na grafomotoriku, zrakové vnímání, předmatematické představy, rozvoj řečových dovedností... = portfolio 
  • on-line aktivit - nabídka webových výukových portálů, aplikací, týdenního plánu námětů zveřejněném níže 

 

Dětem přejeme hodně zábavy a radosti z nově naučeného a těšíme se brzy na viděnou ve školce.

Za celý kolektiv MŠ 

D. Medunová

 

další odkazy:

www.predskolaci.cz, www.bezpecnecesty.cz (dopravní výchova)

www.uceni-v-pohode.cz, www.veselepohadky.cz

www.detskestranky.cz

aplikace Readmio (dostupná v AppStore nebo Google play)

© 2010 - 2021 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode