Informace o naší škole

 

Mateřská škola v Tučapech disponuje 1 třídou s dobře vybavenou hernou a se stolečky vhodnými na různé výtvarné činnosti. Snažíme se o vytváření takového prostředí pro děti, do kterého se těší a cítí se v něm bezpečně a spokojeně.

Na Základní škole v Tučapech vyučujeme 1. - 5.ročník. Každému žákovi se dostává individuálního přístupu podle jeho potřeb v příjemném prostředí.

K dispozici máme 2 účelně vybavené třídy (interaktivní tabule, kopírka, stolní PC, notebooky, čtenářský koutek,....). V rámci sportovních aktivit využíváme víceúčelové hřiště a venkovní pinpongový stůl.

Nabízíme svým žákům rodinné pohodové prostředí, kde mohou během přestávek mezi vyučovacími hodinami relaxovat venku.

Po vyučování žáci využívají

  • školní družinu (ranní i odpolední provoz)

  • zájmové kroužky (v letošním školním roce: sportovní, hudební - flétna, keramický, přípravky pro žáky 5.ročníku., dramatická výchova).

Přímo ve školní budově se nachází i školní jídelna. Každý den jsou pro děti připravovány čerstvé svačinky a obědy.


      

Obrázky z historie školy

 

Perličky z naší školy

Bylinková zahrádka

 

 

Nové pytlíky

 

Děkujeme všem rodičům, kteří podporují naši/svoji :-) školu jakýmkoliv způsobem.