Plán spolupráce s rodiči 2010/11

16.10.2010 10:45

 

 

 

Náš Školní vzdělávací program má název „Otevřít školu rodičům“. Chceme rodičům poodhalit dění v MŠ prostřednictvím společných akcí. Chceme umožnit rodičům, aby se sami vlastními nápady a návrhy podíleli na organizaci těchto akcí.

                  Místo hromadných třídních schůzek budeme v letošním školním roce 2010/11 umožňovat rodičům individuální pohovory s učitelkami, své případné návrhy a připomínky budou moci vznést osobně nebo prostřednictvím dotazníků.

                   V loňském roce se nám osvědčila spolupráce s rodiči při organizaci akce „Pohádková cesta“, kdy rodiče převlečeni za pohádkové bytosti zadávali dětem jednoduché úkoly, které přivedly děti k místu, kde byl ukrytý poklad.  Tuto akci bychom rádi i tento školní rok opakovali.

 

 

Akce plánované společně s rodiči ve školním roce 2010/11:

 

-          výroba skřítka podzimníčka (rodiče s dětmi doma vyrobí skřítka z ovoce, zeleniny a přírodnin a přinesou ho do školky na výstavku, nejlepší skřítek bude odměněn

-          moje pohádka (děti s rodiči doma vymyslí pohádku, kterou napsanou přinesou do MŠ, kde si ji společně přečteme a vybereme tu nejlepší, kterou odměníme)

-          zdobení vánočních věnců, výroba vánočních ozdob v MŠ

-          vánoční besídka pro rodiče

-          společný karneval

-          zdobení velikonočních vajíček v MŠ

-          „Dejte vejce malovaný“(výstavka velikonočních výrobků, které děti s rodiči vyrobily doma)                                                     

-          besídka ke Dni matek                                  

-          oslava Dne dětí (pohádková cesta)

-          malování hrníčků v MŠ

-          keramická dílna v MŠ

-          společný výlet s rodiči

-          pasování předškoláků, táborák

 

 

V tomto roce byla spolupráce s rodiči při plnění hlavního úkolu školy již lepší jak v roce uplynulém. Bylo to především novými formami spolupráce. Proto

i nadále musíme využívat tento osvědčený druh a tím zapojovat rodiče

k aktivnímu přístupu ke škole a její práci.

 

 Rodiče sami aktivně přispívají k tvorbě programu a akcí pro děti. Maminky se domlouvají a připravují dětem překvapení v podobě pohádkové cesty kolem rybníka, kdy maminky dělají pohádkové bytosti a děti plní jednoduché úkoly a za ně pak dostanou poklad v podobě malých hraček a sladkostí. Celý týden si pak hrají ve školce na Indiány, vyrábějí si čelenky a oděv, vymýšlejí si indiánská jména a povídají si s paní učitelkou o životě indiánů. V květnu s dětmi připravujeme besídku pro maminky i s vlastnoručně vyrobenými dárečky. Nechceme děti stresovat složitým nácvikem, a tak na besídkách předvádíme to, co se děti za celý rok naučily: tanečky, říkanky, hry, písničky........ Spolupracujeme  s paní keramičkou a společně s maminkami si malujeme keramické ptáčky a hrníčky. Na závěr školního roku organizujeme výlet, na školní zahradě se rozloučíme s předškoláky, kteří jsou slavnostně pasováni na školáky a opékáme špekáčky. Každoročně zveme i rodiče a společně u ohně si zazpíváme.

 

Vánoční dílna rodičů a dětí v MŠ

 

 

 

 

Karneval a soutěže s rodiči

 

 

 

 

Rozloučení se školkou, slavnostní pasování předškoláků a táborák s rodiči

 

 

© 2010 - 2021 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode