Den Země

17.05.2016 14:39

Žáci ze základní školy v Tučapech prožili opravdu barvitý Den Země.

Hned na úvod si vyslechli přednášku o užitečnosti větrných elektráren

pro životní prostředí, která byla vedena formou diskuze s odborníkem.

Jejich správné odpovědi byly náležitě odměněny sladkou dobrotou.

Dále následovala práce ve skupinách, kde měli žáci pomocí

encyklopedie a počítače vypracovat praktické cvičení týkající se

třídění a recyklace odpadu.

Po této činnosti se děti přemístily před budovu školy, kde každá

skupina dostala křídu, a soutěžilo se v malování o nejkrásnější

planetu Země na chodník.

Den Země byl zakončen soutěží ve sběru odpadků v okolí školy.

 

                                                    Text: Ladislav Chuchma

 

© 2010 - 2021 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode