Režim dne 

 

6:30

8:00

Příchod dětí do MŠ (všechny děti se schází ve třídě 

Veverek), volné hry, činnosti dle vzdělávací nabídky, 

individuální činnosti, úklid hraček

8:15

8:30

Tělovýchovná chvilka (dětská jóga, pohybové hry…)

8:30

9:00

Hygiena, dopolední svačina

9:00

9:30

Hlavní řízená činnosti

9:30

9:40

Řízená činnost s předškolními dětmi

9:30

9:50

Příprava na pobyt venku

9:30

11:30

Pobyt venku, příprava na oběd

11:30

12:00

Hygiena, oběd

12:00

12:30

Hygiena, příprava na odpočinek, odchod dětí domů 

po obědě

12:30

14:15

Relaxace, odpočinek na lůžku, klidové činnosti

14:15

14:45

Vstávání, úklid lůžkovin, hygiena, převlékání, 

odpolední svačina

14:45

16:25

Volné hry, odchod dětí domů

16:25

16:30

Uzamykání MŠ

Režim dne je operativně přizpůsobován aktuální situaci.

 

© 2010 - 2021 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode