Kroužky

Keramika

pondělí 13:00 -14:00

Mgr. Petra Holzerová

 

Význam této činnosti spočívá v rozvoji jemné motoriky a motoriky malých svalových skupin. Nesporný je i význam estetický. Děti se rovněž seznamují s novými materiály a postupy, rovněž zde plánují, pracují dle předlohy, ale i volně dle své vlastní fantazie. Výhodou práce v keramické dílně je i možnost prezentace svého výrobku ostatním. Děti vytvářejí hodnoty, uvědomují si, že za konkrétním výsledkem práce stojí jejich snaha a píle. Děti tak získávají vztah k věcem, uvědomují si, že každou věc musí někdo vyrobit, že má určitou cenu a funkci.
Význam této činnosti spočívá v rozvoji jemné motoriky a motoriky malých svalových skupin. Nesporný je i význam estetický. Děti se rovněž seznamují s novými materiály a postupy, rovněž zde plánují, pracují dle předlohy, ale i volně dle své vlastní fantazie. Výhodou práce v keramické dílně je i možnost prezentace svého výrobku ostatním. Děti vytvářejí hodnoty, uvědomují si, že za konkrétním výsledkem práce stojí jejich snaha a píle. Děti tak získávají vztah k věcem, uvědomují si, že každou věc musí někdo vyrobit, že má určitou cenu a funkci.

 

Malý vědec

úterý 14:00 - 15:00

Mgr. Ladislav Chuchma

 

Kroužek Malý vědec je přírodovědně zaměřený kroužek pro šikovné a zvídavé děti.
Děláme pokusy, které dětem pomohou pochopit přírodní jevy kolem nás.
Děti získávají zručnost a základní laboratorní návyky, protože si pokusy dělají samy v
malých skupinkách. Zábavnou a hravou formou získávají nové znalosti a poznatky.
 

 

Dramatický kroužek - divadelní

středa 13:00 - 14:00

Mgr. Alžběta Záhoříková

 

Dramatický kroužek - divadelní si bere za cíl pracovat na přirozeném hereckém projevu dětí a vyjadřování před publikem, podpoře fantazie, kvalitní mluvě a práce s gesty. S žáky budeme nacvičovat jednoduché herecké scénky, dramatické hry a různá jazyková cvičení. Budeme nacvičovat herecká představení, se kterými se pak budou moci pochlubit nejen svým rodičům, prarodičům a kamarádům. Moc se v našem hereckém kroužku těšíme na budoucí herce a herečky :-)

Taneční kroužek

                                       čtvrtek 1x za 14 dní 13:00 - 15:00

                                       Vendula Kubíčková

 

Taneční kroužek je zaměřený na správné držení těla, vnímání rytmu a hlavně radost ze cvičení. Naučíme se něco z baletu, gymnastiky, mažoretek a roztleskávaček. A vše spojíme do tanečních choreografií. 

 
 
 

Náboženství

                                      pátek 15:00 - 15:45

                                      Mgr. Jana Zehnalová