Vítejte na stránkách

Základní školy a Mateřské školy Tučapy,

okres Vyškov

 

 

Na těchto stránkách najdete  informace

o základní škole, mateřské škole, školní družině

a školní jídelně.

 

Aktuálně

08.05.2019 19:11

Dětské dopravní hřiště

29.04.2019 13:03

Den Země

I letos jsme společně oslavili Den Země. Připomněli jsme si důležitost ochrany pitné vody, poslechli si zajímavosti ze života včel a holubů od p. starosty a  p. Kaňky. Mohli jsme si prohlédnout zblízka včely, trubce a úl. Nechyběla ani ochutnávka květového medu :-) A pak v duhových družstvech přispěli úklidem okolí školy, zasadili kvetoucí rostliny, zeleninu a vytvořili novou bylinkovou zahrádku před školou. Hlídat ji tam budou skřítci, které vyrobily děti v keramické dílničce. Také jsme napsali dopis planetě Zemi a pro zájemce vznikly první soukromé firmy, které budou zajišťovat úklid např. vodních toků.

28.04.2019 10:40

Jaro

Děti z naší mateřské a základní školy se rozloučily se zimou, vynesly smrtku k místnímu potoku a přivítaly jaro velikonočním koledováním v obci. Zpíváním potěšily občany Tučap a zároveň je pozvaly na velikonoční středověký jarmark. Na něm bylo kromě vydařených výrobků mnoho k vidění - kejklíři, rytířský souboj, půvabná věštkyně, pletení pomlázky, mlácení obilí a další. Návštěvníci si mohli vyzkoušet psaní brkem, pečetění a tkaní na stavu. Oblíbená byla střelba z luku.

Vše zajímavé "Od ostatků po mrskut" se děti dozvěděly v Muzeu Vyškovska.

  

 

 

25.04.2019 00:00

LEKCE PRO PŘEDŠKOLÁKY S ROZÁRKOU - POKRAČOVÁNÍ

Pro budoucí prvňáky budou v naší škole pokračovat pozápisové  lekce

od 25. 4. 2019 ve třídě ZŠ každý čtvrtek od 15:00hod. Přidejte se k nám!

 

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme paní Britzmannové z Tučap za zprostředkování návštěvy Planetária v Brně. Věříme, že se všem zúčastněným program líbil a zase si tuto akci někdy zopakujeme!

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Tučapy, okres Vyškov, příspěvková organizace, IČO: 70988269

skola@zsmstucapy.cz, skolka@zsmstucapy.cz, dvouleta@zsmstucapy.cz

Tučapy 116, PSČ 683 01

č.ú. 27-3903230257/0100


Mob.ZŠ: 776 386 638

Mob.MŠ: 739 693 433

Mob.ŠJ: 776 083 924

Mob. ŠD: 604 260 171

ID dat.schr.: qp6vq2y

Vyhledávání

Co se líbí dětem/žákům   a jejich rodičům na naší škole?

 • individuální přístup ke každému dítěti / žákovi podle jeho potřeb

 • rodinné pohodové prostředí

 • aktivní a vstřícní pedagogové

 • víceúčelové hřiště

 • co nejčastější pobyt dětí / žáků venku

 • výuka matematiky s prvky metody prof. Hejného

 • podpora čtenářské a informační gramotnosti

 • výuka AJ již od MŠ a v ZŠ od 1. ročníku

 • moderní vybavení ve třídách

 • žáci mají k dispozici ve výuce PC a notebooky

 • spousta zájmových kroužků

 • pořádání tradičních i nových akcí

 • každoročně škola v přírodě

 • denně zdravé a chutné svačinky od naší paní kuchařky

 • zajištěný pitný režim po celý den

 • školní družina (od 6:30, odpoledne do 16:30hod.)

 • úspěšnost našich žáků při přijímacích zkouškách na víceletá gymnázia

 

Počítadlo návštěv:

1  

© 2010 - 2019 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode