Vítejte na stránkách

Základní školy a Mateřské školyTučapy,

okres Vyškov

 

 

Na těchto stránkách najdete  informace

o základní škole, mateřské škole, školní družině

a školní jídelně.

 

Co nabízíme?

 • individuální přístup ke každému dítěti / žákovi podle jeho potřeb

 • rodinné pohodové prostředí

 • aktivní a vstřícné pedagogy

 • víceúčelové hřiště

 • co nejčastější pobyt dětí / žáků venku

 • výuka matematiky s prvky metody prof. Hejného

 • podpora čtenářské a informační gramotnosti

 • výuka AJ již od MŠ a v ZŠ od 1. ročníku

 • moderní vybavení ve třídách

 • žáci mají k dispozici ve výuce PC a notebooky

 • spoustu zájmových kroužků

 • příspěvek na pracovní i školní sešity

 • pořádání tradičních i nových akcí

 • každoročně škola v přírodě

 • denně zdravé a chutné svačinky od naší paní kuchařky

 • zajištěný pitný režim po celý den

 • školní družinu (od 6:30, odpoledne do 16:30hod.)

 • v blízké budoucnosti výstavba dalších učeben s nejmodernější výbavou

Aktuálně

Keramická dílnička

25.10.2016 15:30

Přijměte srdečné pozvání a přijděte společně se svými dětmi naučit se pracovat

s keramickou hlínou a zhotovit si výrobek.

Drobné občerstvení je zajištěno.

Těšíme se na Vás!

„Už jste letos vyráběli papírového draka?“

18.10.2016 16:00

Přijděte si vyrobit draka a "proletět se"

v úterý 18. 10. 2016

v 16 hodin společně s námi v Tučapech!